ေခါင္း စဥ္မ်ား

ဘယ္လိုၾကည့္ မွာလဲ

WAKUWAKU JAPAN ကို ျကည့္ရွဳနားဆင္လိုေသာ လူအမ်ား သည္ ေအာက္ပါ ၀န္ ေဆာင္မူမ်ားမွ ေရြးျခယ္ ရယူပါ။

4TV(Ch.78)

၀ယ္ယူသူ ေစာင့္ေရွာက္မူ
01-534471, 527122, 538050, 538501, 538052 Ext:300-307
အေရာင္းမ်ား
4 TV Digital Showroom (MRTV-4)
Myanmar Radio and Television Compound Near Hantharwaddy Circle Pyay Road, Kamaryut Township, Yangon, Myanmar

စာခ်ဳပ္ အစီအစဥ္

HD Package :
8,900kyat / လစဥ္ေၾကး
Satellite HD Package :
8,900kyat / လစဥ္ေၾကး
Sports Package :
5,900kyat / လစဥ္ေၾကး

WAKUWAKU JAPAN အေျကာင္း

WAKUWAKU JAPAN သည္ ဂ်ပန္နိုင္ငံအစီအစဥ္မ်ား ကို သင့္ထံ ယူေဆာင္လာေပးေသာ အပန္းေျဖ တင္ဆက္ထုတ္လြင့္ ျပသေပးေသာ CHANNEL ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ အစီအစဥ္အားလုံးကို သင္၏ ဘာသာစကားျဖင့္ေပ်ာ္ရြွင္အပန္းေျဖနိုင္ပါတယ္။ ဒီ တင္ဆက္မူတြင္ အလြမ္းဇာတ္လမ္းမ်ား၊ ရုပ္ရွင္ဖလင္မ်ား၊ ဂီတ၊ ရုပ္ျကြအထူးလွုပ္ရွားကာတြန္း၊ အားကစားမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမူ၊

* WAKUWAKU ၏ အဓိပၸါယ္မွာ ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ စိတ္လွဳပ္ရွားျခင္း၊ ေက်နပ္ျခင္း၊ ရင္ဖိုျခင္း စသည့္ ခံစားမူမ်ား ျဖစ္သည္။

WAKUWAKU JAPAN ၏ ေနာက္ဆုံးအခ်က္အလက္မ်ားကို FACEBOOK, TWITTER တို့မွု ေျကျငာတုတ္လြင့္ေပးေနပါသည္။

  • WAKUWAKU JAPAN Facebook
  • WAKUWAKU JAPAN Twitter